Moštárna

Ve středu 1.11. poslední letošní moštování!!!

Kontakt: Martin Kovář 604 680 133,737432121

Vymoštujeme Vaše jablka, šetrně pasterujeme ( 75 °C ), naplníme do sáčku s patentovaným výpustným ventilem Vitop, to vše za 85,- Kč za pětilitrový bag (sáček). Ovoce k nám přivezete a za 3-6 dní si můžete přijet pro hotový mošt.

Takto ošetřený mošt má minimální trvanlivost 1/2 roku, ale podle našich zkušeností vydrží beze změn až 1 rok. Po otevření spotřebujte do 14 dnů. Pro dlouhodobé skladování vyberte nejlépe chladnější místo (sklep, spíž).

K sáčkům doporučujeme dokoupit také kartonou krabici za 20,- Kč, která slouží ke správnému stáčení moštu a tím zamezení vniknutí vzduchu a zkažení šťávy. Je možné krabici použít opakovaně, není nutné ji kupovat ke každému sáčku.

Příjem ovoce

Ovoce přijímáme v pracovní dny a sobotu od 16:00 do 18:00 hod. V neděli máme zavřeno. Ovoce je zváženo a přesypáno do našich Big bagů, kterých máme 18 ks, po jejich naplnění další jablka nepřijímáme. Počítejte prosím s tím, že manipulaci ovoce na váhu a přesypání si zajisíte vlastními silami, děkujeme za pochopení. Předpokládaná výtěžnost je 60%, mošt odkalujeme pouze sedimentací.

Mytí

Mytí ovoce probíhá v nerezové myčce s pitnou vodou. Nevyhovující ovoce je vytříděno. Finální oplach probíhá na pásu k drtiči vysokotlakou tryskou.

Lisování
Lisování zajišťuje drtič a  pásový lis s kapacitou až 500 kg/hodinu. Mošt je potom čerpán do objemového pasteru, kde dochází k sedimentaci hrubých kalů, které odpouštíme.

Pasterace

Mošt je pasterován v objemovém pastéru o objemu 300l (500kg jablek) teplotou 75 °C, čímž je zaručena šetrná konzervace moštu se zachováním důležitých látek a vitamínů. Pokud nemáte nasbíráno 500kg ovoce, přidáme Vaše jablka k jiné zakázce, takže můžete dovézt i malé množství ( 20kg).

Balení

Mošt je sterilně naplněn do certifikovaných sáčků pomocí poloautomatické baličky BiB a uložen na paletách k chlazení. Po vychladnutí je možné si mošt vyzvednout. Pro převoz doporučujeme plastové přepravky nebo krabice. Sáčky je možné vrstvit na sebe, jsou odolné proti tlaku, pozor však na ostré hrany.

PRODUKTY VLASTNÍ VÝROBY

Mošty

Pasterizovaný jablečný mošt z chemicky
neošetřovaných sadů Vizovicka prodáváme
„ze dvora„ v balení BiB 5litrů.

A.K.Cider

Cider čepujeme s sebou celoročně, volejte 604680133.

Více informacích naleznete na www.akcider.cz
nebo na www.facebook.com/akcider

Náš obchod http://eshop.akcider.cz/

Navazujeme na rodinnou tradici pěstování
a zpracování bylin a ovoce, založenou Franzem
Kalendou a jeho syny Antonínem a Františkem.
Všechny naše výrobky uvádíme na trh pod značkou:

Sady

Jako zdroj ovoce a bylin nám slouží rodinné
sady a zahrady. Oba dědové byli ovocnáři
a díky nim můžeme dnes zpracovávat ovoce
z historických sadů, které udržujeme.

Vysazujeme postupně vysokokmeny tradičních
odrůd zejména hrušní, jabloní a švestek.
Hospodaříme bez dotací s pomalou návratností
investic v horizontu 1 generace.