PRODUKTY VLASTNÍ VÝROBY

 

Mošty

Pasterizovaný jablečný mošt s chemicky
neošetřovaných sadů Vizovicka prodáváme
„ze dvora„ v balení BiB 5litrů.

Ceny služeb 2018:

moštování vlastních jablek 2,50 Kč/kg

Pasterovaný mošt v balení Bag in Box 5l bez krabice z vlastních jablek 70 Kč/kus

 

A.K.Cider

Více informacích naleznete na www.akcider.cz
nebo na www.facebook.com/akcider

 

Sirupy

Navazujeme na rodinnou tradici pěstování
a zpracování bylin a ovoce, založenou Franzem
Kalendou a jeho syny Antonínem a Františkem.
Všechny naše výrobky uvádíme na trh pod značkou:

 

 

 

 

Sady

Jako zdroj ovoce a bylin nám slouží rodinné
sady a zahrady. Oba dědové byli ovocnáři
a díky nim můžeme dnes zpracovávat ovoce
z historických sadů, které udržujeme.

Vysazujeme postupně vysokokmeny tradičních
odrůd zejména hrušní, jabloní a švestek.
Hospodaříme bez dotací s pomalou návratností
investic v horizontu 1 generace.